Public and Patient Engagement Evaluation Tool

De PPEET is een instrument voor het evalueren van participatie-activiteiten, dat breed toepasbaar is in onderwijs, onderzoek en beleid binnen de gezondheidszorg. De PPEET is gebaseerd op vier kernprincipes voor participatie: (1) invloed en impact, (2) integriteit van de opzet en het proces van participatie, (3) participatiecultuur, en (4) samenwerking en gemeenschappelijke doelen. De verschillende modulen van de PPEET kunnen worden gebruikt om de participatie op verschillende momenten te evalueren (de planning, uitvoering, impact, etc.) met alle betrokkenen.

Auteur(s) Abelson J, et al. (2016); Nederlandse versie: Bavelaar L, et al. (2021)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Instrumenteel
Functies Participatie algemeen
Lichaamsregio’s
Aandoeningen
x