Child Behavior Checklist 4-16

De CBCL/4-16 is een vragenlijst waarop ouders of familieleden of volwassenen die het kind goed kennen, vragen kunnen beantwoorden over vaardigheden en gedrag van het kind. De vragen hebben betrekking op vaardigheden zoals activiteiten, sociale contacten en schoolwerk, emotionele- en gedragsproblemen en verder zijn er open vragen over eventuele andere problemen over de afgelopen 6 maanden. De vragenlijst is een onderdeel van het Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA) en bestaat naast de CBCL verder uit het Youth Self-Report (YSR) en het Teacher’s Report Form (TRF).

Auteur(s) Achenbach TM (1966-1983); Nederlandse versie: Verhulst FC, van der Ende J, Koot H (1996)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Mentale functies, Persoonlijke factoren, Tussenmenselijke interacties en relaties
Lichaamsregio’s
Aandoeningen
x