Alberta Infant Motor Scale

De Alberta Infant Motor Scale (AIMS) is een observatie instrument waarmee de grofmotorische ontwikkeling van zuigelingen van 0 tot 18 maanden wordt onderzocht. De test bestaat uit 58 items die het motorisch gedrag observeert in vier verschillende posities: buikligging, rugligging, zitten en staan. De test onderzoekt en evalueert het spontane bewegingsrepertoire en hoe hoger de score, hoe beter de grof motorische ontwikkeling.

Auteur(s) Pipper MC, Darrah J (1992)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Activiteiten, Algemene taken en eisen, Bewegingssysteem, Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio’s
Aandoeningen Bewegingsapparaat
x