Premature Infant Pain Profile

De ‘Premature Infant Pain Profile’ (PIPP) is een multi- dimensionele observatielijst om acute pijn bij te vroeggeboren en op tijd geboren neonaten te meten. De lijst bestaat uit fysiologische (hartfrequentie, zuurstofsaturatie) en gedragsmatige parameters (optrekken wenkbrauwen, dichtknijpen oogleden, fronsen van bovenlip, gedragstoestand van het kind). Verder wordt er bij de scoring rekening gehouden met de zwangerschapsduur (4 categorieën). Afhankelijk van de zwangerschapsduur is de maximale score 18-21. Een score van 0 betekent geen pijn

Auteur(s) Stevens B, Johnston C, Petryshen P, Taddio A (1995)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio’s
Aandoeningen
x