Bayley Scales of Infant and Toddler Development-Third Edition-Nederlandse versie + Bayley-III-NL-Special Needs Addition

De Bayley Scales of Infant and Toddler Development – Third Edition-Nederlandse versie (Bayley-III-NL) is de opvolger van de BSID-II-NL. De schaal is ontwikkeld vanuit de Bayley Ontwikkelingsschalen 2-30 (BOS 2-30). Deze test is bedoeld om heel jonge kinderen met risico op ontwikkelings-achterstanden of ontwikkelingsstoornissen te onderzoeken of te volgen. Er kan een uitspraak gedaan worden over het huidige ontwikkelingsniveau van het kind. Er kan ook een terughoudende prognose gesteld worden met betrekking tot de verwachte ontwikkeling. De test meet de domeinen cognitie, taal, motoriek, sociaal emotioneel- en adaptief gedrag en is uitgebreid met Bayley-III-NL-SNA (Special Needs Addition): een aangepaste versie speciaal voor kinderen met een communicatieve, visuele of fijn-motorische beperking.

Auteur(s) Bayley N (1993, 2006); Nederlandse versie: van Baar AL, Steenis LJP, Verhoeven M, Hessen DJ (2014)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Mentale functies, Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio’s
Aandoeningen
x