Patiënt Specifieke Goal-setting methode

De PSG is een interactieve methode om het goal-setting proces, dit wil zeggen het cyclisch proces van: probleemverheldering, doelen stellen, behandelplan opstellen en evalueren, te ondersteunen. De patiënt heeft hierbij nadrukkelijk een actieve rol. Om de PSG op de juiste manier te kunnen toepassen in de praktijk is scholing noodzakelijk.
De Patiënt Specifieke Goal-setting methode is de herziene, uitgebreidere versie van de PSK (Patiënt Specifieke Klachten).1 Wijzigingen ten opzichte van de originele PSK zijn: – De PSG is stapsgewijs geïntegreerd in het fysiotherapeutisch methodisch handelen, en niet als een ‘los’ meetinstrument wordt zoals bij de originele PSK het geval was. Alle stappen zijn voorzien van een instructie zodat de afname uniform gebeurt. Elke stap wordt aan de patiënt geïntroduceerd en de reden ervan uitgelegd, waardoor patiënt actiever betrokken wordt bij het hele proces. Er zijn twee extra stappen: ‘doelen stellen’ en ‘behandelplan maken’, toegevoegd. De ankers van het van scoren zijn veranderd, dat wil zeggen dat de patiënt nu de ‘mogelijkheid tot uitvoeren’ scoort in plaats van de ‘moeite met uitvoering’. De wijze van score is daardoor ook veranderd. Een hogere score betekent nu dus beter functioneren. Hierdoor is er sprake van a) een meer positieve benadering van het gezondheidsprobleem, er wordt nu uitgegaan van de mogelijkheden van de patiënt en niet van zijn beperkingen; en b) deze score is logischer vanuit een patiëntperspectief (een hogere score is een beter resultaat)

Auteur(s) Stevens A (2017)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Handleiding
Website https://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/projecten-autonomie-en-participatie/producten-en-diensten/psg
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten
Lichaamsregio’s
Aandoeningen Bewegingsapparaat
x