Voice Related Quality of Life Measure

De Voice Related Quality of Life Measure (V-RQOL) is een vragenlijst bestaande uit 10 vragen. Het heeft als doel de kwaliteit van leven te meten bij mensen met stemproblemen en meet twee domeinen: sociaal-emotionele problemen en fysieke problemen. Dit meetinstrument wordt onder andere gebruikt
om stemtherapie te evalueren.

Auteur(s) Hogikyan ND, Sethuraman G (1999)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Communicatie, Participatie algemeen, Persoonlijke factoren, Stem en spraakfuncties
Lichaamsregio’s Hoofd/hals
Aandoeningen
x