Protection Amount Frequency Adjustment Body Image Scorelijst

De PRAFAB-scorelijst staat voor Protection, Amount, Frequency, Adjustment en Bodyimage. De vragenlijst beoogt de incontinentieprolemen van een patiënt in kaart brengen. De vragenlijst evalueert op het niveau van beperkingen en participatieproblemen1,2 en richt zich met name op de hoeveelheid incontinentiemateriaal dat de patient gebruikt, de hoeveelheid urineverlies, de frequentie van urineverlies, de hinder die de patient door het incontinentieprobleem heeft en de houding die de patient aanneemt t.o.v. het incontinentieprobleem

Auteur(s) Mulders AFP, Vierhout ME (1990)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Kwaliteit van leven (KvL, QoL), Maatschappelijk-sociaal leven, Participatie algemeen, Persoonlijke factoren
Lichaamsregio’s Thorax/buik/organen
Aandoeningen Urine-incontinentie, Urogenitaal
x