Metabolic equivalent of task

Voor het inschatten van het inspanningsvermogen kan gebruik gemaakt worden van de MET-methode. De MET-methode biedt de mogelijkheid om de metabole belasting van motorische activiteiten aan te geven, onafhankelijk van iemands lichaamsafmetingen. Met de MET-methode kan de fysiotherapeut inschatten of een eventuele discrepantie tussen feitelijk en gewenst prestatievermogen met een adequaat revalidatieprogramma te overbruggen is.

Auteur(s) Ainsworth BE, Haskell WL (1993); Nederlandse versie: Vanhees L (1999)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Overig
Functies Activiteiten
Lichaamsregio’s
Aandoeningen
x